Read all about it: Art of the streets programläggare ger ut bok om Nolltoleransen

I dagarna kommer debattboken ”Noll tolerans – Kampen mot graffiti” av Jacob Kimvall ut på Verbal förlag. Boken är en analys av den graffitipolitik som förts i Stockholm mellan 1995 och 2011. I boken beskriver Jacob Kimvall hur svartmålningen av graffiti som en inkörsport till drogmissbruk och kriminalitet omöjliggör ett mångskiftande förhållningssätt. Enligt honom skapar nolltoleransen just vad dess företrädare säger sig vilja motverka – ett otryggt samhälle.

Läs mer, klicka här